Prisen i 2022

Pris pr. måned for 48 timer:

2.558,- (forældrebetaling)

6.342,- (kommunale tilskud)

= 8.900,-

Det kommunale tilskud bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med egenbetalingen overføres til min konto. Beløbet skal være på min konto senest den første hverdag i måneden. Der betales forud. 

Der er betaling alle 12 måneder om året. Man betaler for de måneder, fra barnet begynder til det slutter i pasningsordningen. Der betales fuld pris i ferieperioder. 

Kommunen yder søskende rabat på ordningen, den billigste er til halv pris – gælder også ved privat pasning. Der er pladsgaranti til børnehave, selvom dit barn går i privat pasnngsordning. Min løn reguleres 1 gang årligt. Den dækker ferie, fridage og sygdom.